06 February 2022
Skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie musiało zawierać uzasadnienie. To zasadnicza zmiana, jaka wynika z rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Wspomniany dokument
01 February 2022
Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę powinien wskazać nie tylko podstawową przyczynę wypowiedzenia, jaką jest zmniejszenie zatrudnienia, zmiana organizacyjna czy likwidacja stanowiska pracy, lecz także,

Inne artykuły

Tak zwane „Sądy pokoju” będą zajmowały się najmniej skomplikowanymi sprawami, które dzisiaj, według pomysłodawców tego pomysłu, blokują sądy rejonowe. Zgodnie z prezydencką propozycją, tzw. „sędziowie pokoju” będą rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe oraz wybrane występki (występujące głównie w przepisach Kodeksu karnego), w których wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do „sądów pokoju” mają trafiać również sprawy cywilne, w tym próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania itd.

 

Tak zwanym „sędzią pokoju” będzie mogła zostać osoba powyżej 29. roku życia z wykształceniem prawniczym (przynajmniej tyle) i z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym. Kandydaci będą zgłaszali się na listę zainteresowanych, która w pierwszej kolejności trafi do Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie wszystkie te osoby, które w przekonaniu KRS będą spełniały warunki ustawowe do tego, aby zostać tzw. „sędzią pokoju”, będą poddane wyborom powszechnym.

 

Osoba, która zostanie wybrana na urząd „sędziego pokoju”, będzie sprawowała urząd przez sześć lat, a po zakończeniu kadencji nie będzie już mogła ponownie ubiegać się o urząd.

 

Jeden „sędzia pokoju” ma przypadać na 10 tys. mieszkańców. W postępowaniu karnym przed takim sądem akt oskarżenia zostanie zastąpiony (tak jak ma to miejsce w przypadku wykroczeń) wnioskiem o ukaranie.

07 November 2021

"Sędzia pokoju" przyzna alimenty i skaże za kradzież

Zadzwoń do nas:

+48 889 230 049

Adwokat

Dominik Dworak

Skontaktuj się

Copyright © 2022

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Dworak

NIP: 628 219 91 21 REGON: 389148592

MBank: 65 1140 2004 0000 3702 8137 0533