16 października 2022
Odrzucenie pozwu nie jest tym samym, co oddalenie powództwa. Podobieństwo obu nazw powoduje, że strony niejednokrotnie używają ich zamiennie, niejako synonimów. Wyrok oddalający powództwo zapada
16 sierpnia 2022
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym umowa dożywocia polega na przeniesieniu przez dożywotnika (zbywcę) prawa własności nieruchomości na zobowiązanego (nabywcę) w zamian za pokrywanie przez tego

Inne artykuły

Skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie musiało zawierać uzasadnienie. To zasadnicza zmiana, jaka wynika z rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Wspomniany dokument przewiduje także wydłużenie obecnie obowiązujących okresów urlopów rodzicielskich, a nadto wprowadza 5-dniowy urlop opiekuńczy oraz 2-dniowe zwolnienie od pracy w nagłych wypadkach rodzinnych.

 

Projekt ustawy przewiduje obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym. Nie będzie zaskoczeniem, że inicjatywę chwalą przedstawiciele pracowników, a z kolei pracodawcy — krytykują. Wprowadzone zmiany stanowią jednak konsekwencje konieczności dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa unijnego. Komisja Europejska zarzucała bowiem Polsce nierówne traktowanie osób zatrudnionych czasowo w porównaniu do osób zatrudnionych na czas nieokreślony.

06 lutego 2022

Zmiany w prawie pracy. Pracownicy zyskają więcej wolnego.

Zadzwoń do nas:

+48 889 230 049

Adwokat

Dominik Dworak

Skontaktuj się

Copyright © 2022

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Dworak

NIP: 628 219 91 21 REGON: 389148592

MBank: 65 1140 2004 0000 3702 8137 0533